Up-to-date verzekeringspakket

Verzekeringen zijn noodzakelijk voor uw onderneming. Bepaalde risico's moet u nu eenmaal afdekken omdat de financiële consequenties van een schade of ongeval te groot zouden zijn. Maar teveel verzekeren is natuurlijk niet noodzakelijk.

Een onderneming ontwikkelt zich stapsgewijs. En het verzekeringspakket volgt die ontwikkeling meestal.

Daarom lijkt een verzekeringspakket na verloop van tijd bij veel bedrijven op een lappendeken: bij elke nieuwe fase is er een extra dekking aan vastgeplakt of een bestaande dekking uitgebreid.

Na verloop van tijd is het verzekeringsbouwpakket een onoverzichtelijk geheel geworden, met soms overbodige dekkingen en soms gevaarlijke gaten in het pakket.

Het is daarom verstandig om met enige regelmaat uw pakket te updaten en op te schonen, zodat de dekking weer exact aansluit bij de fase waarin uw onderneming zich bevindt en u niet teveel premie betaalt.

Uiteraard adviseren wij u daarbij graag.

Advies: Wij zijn er niet alleen om verzekeringen af te sluiten. Ook als klankbord, als gesprekspartner met verstand van financiële zaken én als collega-ondernemer zijn wij er voor u. Neem contact met ons op voor een zakelijk en verhelderend gesprek.

Tip! De overheid heeft een website gelanceerd met nieuws, veel tips en adviezen voor ondernemers zoals u.

U vindt er algemene maar relevante informatie over vergunningen en vereisten, wetten en regels, belastingen en subsidies.

Nasleep van een schade

Voor ondernemers is onderbreking van de bedrijfsvoering een groot financieel risico. Als door brand, diefstal of een ongeval de productie of dienstverlening noodgedwongen stilligt, kan dat vergaande consequenties hebben.

U mist directe omzet, maar ook omzet op termijn, omdat klanten misschien een andere leverancier (moeten) zoeken. En intussen lopen de grootste kosten gewoon door. Uit onderzoek blijkt dat bij schade de kosten van het stilliggen van de productie en het weer opstarten vaak groter zijn dan die van de oorspronkelijke schade.

Gelukkig is er de bedrijfsschadeverzekering, die de financiële nasleep van een schade of ongeval vergoedt.

Als u contact met ons opneemt, geven wij u graag een goed advies over de juiste verzekering.