Partner in risicobeheer

Risicoanalyse is de start van een verantwoord risicobeleid. Als u weet welke risico's uw onderneming loopt en wat de impact daarvan zou zijn, kunt u doordacht actie ondernemen.

Voor een goede bedrijfsvoering is het onderkennen van risico's uitermate belangrijk. Er kan binnen uw bedrijf immers van alles gebeuren. Bij brand bijvoorbeeld kan de schade zeer hoog oplopen.

Maar u kunt ook schade krijgen aan een machine of aan administratieve bestanden. En wat als door (gedeeltelijk) verlies van gebouwen of installatie uw bedrijf niet kan draaien? U heeft dan geen omzet, maar moet wel loon doorbetalen.

Als ondernemer kunt u bovendien aansprakelijk gesteld worden voor schade aangericht aan derden.

En u loopt het risico dat uw afnemer of opdrachtgever niet betaalt.

Als specialist in bedrijfszekerheid kunnen wij een belangrijke partner zijn in risicobeheer. Zo zijn wij u van dienst bij het maken van een goede risicoanalyse. Ook adviseren wij over de vraag of u de risico's zelf kunt dragen of dat u ze verzekert.

Natuurlijk gaan wij voor u graag op zoek naar goede verzekeringen en kunt u voor een zorgvuldige schadeafwikkeling op ons rekenen.

Tip! Verzekeren is zeker niet in alle gevallen de meest voordehand liggende optie. Het voorkomen van schade door goede preventiemaatregelen levert u meer op dan alleen de kostenbesparing. Ook daarvoor kunt u een beroep op ons doen.

Advies: Risicobeheer is een dynamisch proces. In de loop van de tijd kunnen er risicofactoren bijkomen of veranderen. Een regelmatig terugkerende risicoanalyse en het actualiseren van de verzekeringsportefeuille zijn daarom zeker nodig.