Ondermer

Als ondernemer bent u zelf verantwoordelijk voor uw inkomsten. U bent uw eigen werkgever, uw sociale vangnet en uw pensioenfonds. Het is belangrijk dat u die taken serieus neemt en uw financiën goed plant.

Daarbij zijn zakelijk en privé moeilijk te scheiden. In een goed financieel plan worden dan ook alle financiële aspecten van uw leven meegenomen. Uw winstcijfers en andere (gezins)inkomsten, uw vermogen en schulden, uw verzekeringen en aanspraken. Als ondernemer heeft u een bijzondere positie omdat u nauwelijks kunt terugvallen op sociale voorzieningen. Aan de andere kant bent u als ondernemer flexibel en heeft u tal van financiële kansen.

Als financieel specialist brengen wij graag overzicht in uw totale financiële situatie. En we stippelen voor u een aantal routes zodat u uw doelen kunt verwezenlijken.

Wilt u de regie houden over uw eigen financiële situatie? Maak dan een afspraak met ons voor het opstellen van een financieel plan.

Tip! Een eenvoudige manier om uw financiële positie te versterken, is het voeren van een strak debiteurenbeheer. Laat uw uitstaande facturen niet versloffen. Factureer snel, werk bij langdurige projecten met deelfacturen en maan direct aan na het verstrijken van de betalingstermijn.

Advies: U heeft destijds een keuze gemaakt over uw pensioenvoorziening en arbeidsongeschiktheidsverzekering. De uitgangspunten van toen kunnen inmiddels veranderd zijn. Misschien komt u nu tot een andere beslissing. Wij bekijken graag samen met u wat nu de beste optie voor u is.


Wie volgt u op?

Bedrijfsopvolging is voor de meeste ondernemers een belangrijk aandachtspunt. Toch heeft ruim driekwart van de ondernemers daarvoor nog geen enkele maatregel genomen.

Ook is er doorgaans weinig geregeld om het overlijden van de directeur op te vangen. Wij adviseren u graag over de financiële voorzieningen die u kunt treffen om een overdracht voor te bereiden. Voorzieningen die enerzijds voor u persoonlijk goed uitpakken en anderzijds de continuïteit van de onderneming niet in gevaar brengen.

Neem contact met ons op voor een toekomstvast advies.